Day

January 29, 2019
Quyền Lợi Của Khách Hàng Được Chủ Đầu Tư Chú Trọng Hàng Đầu Đó là khẳng định của bà Phùng Hoàng Mai – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty TNHH Đầu Tư Khai Thác Nguyên Hanh Lợi, chủ đầu tư dự án Victoria Garden tại đường Trần Đại Nghĩa (Bình Chánh, TPHCM). Theo...